Spoštovani starši,

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljivih bolezni Covid-19 sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in je v Uradnem listu RS , objavljen dne 29. 3. 2021. Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture , določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS,št.75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi
odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je
samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V četrtek, 1. 4. 2021, bomo organizirali le nujno varstvo ob predložitvi ustreznega potrdila delodajalca.

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Obveščamo vas, da bo enota vrtca nad trgovino Špar v času od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021, ZAPRTA. Za nujno varstvo bojo otroci združeni v matičnem vrtcu.

Hvala za sodelovanje in razumevanje .

Pomočnica ravnateljice v vrtcu Alenka Korasa.