Spoštovani starši,

v skladu z današnjo okrožnico MIZŠ (28. 5. 2020) o organizaciji dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje, vas obveščamo o sproščanju ukrepov na področju predšolske vzgoje. To pomeni:

  • da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtca delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje,
  • da zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid -19, med drugim predvideva tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskali vrtca (79. člen predloga zakona). Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačen.

Delo v vrtcu bo potekalo še vedno v skladu s priporočili NIJZ. Vse dodatne informacije bomo objavili naknadno.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.