Organizacija vrtca

ORGANIZACIJA VRTCA

(šolsko leto 2020/2021)

Vrtec je odprt vse delovne dni v tednu, razen ob sobotah. Poslovalni čas vrtca je od 5.15 – do 16.00 ure. Dosegljivi smo na telefonski številki 07-30-85-404 in elektronski pošti ro-vrtec.brusnice@guest.arnes.si.

V šolskem letu 2016/2017 smo odprli dislocirano enoto Vrtca Brusnice, v kateri so strokovne delavke vrtca dosegljive na telefonski številki 07-30-85-401. Enota vrtca je na  lokaciji Velike brusnice 7 (nad trgovino Spar). Obratovalni čas nove enote je od 5.30 do 16.00 ure.

Uradne ure vodje vrtca so vsak ponedeljek in torek zjutraj, od 7.00 -8-00 ure in od 11.00 do 15.00 ure popoldan.  V času praznikov starši individualno vpisujejo prisotnost otrok. V primeru, da bo za potrebe varstva vpisanih manj kot štirje otroci, bo vrtec zaprt.

Varovanci vrtca so razporejeni v pet starostnih skupin, ki jih vodijo strokovne delavke vrtca. Andreja Marjanovič dopolnjuje delovno mesto vzgojiteljice v skupini Čebelic.

SKUPINA RAČKE  raka022
STAROST PRVO STAROSTNO OBDOBJE  (1-2)
VZGOJITELJICA ANDREJA ZUPET JEGLIČ
 VZGOJITELJICA POMOČNICA ANJA ŠAŠEK
 ŠTEVILO OTROK 14
SKUPINA MUCE  muca023
 STAROST HOMOGEN ODDELEK  (2-3)
 VZGOJITELJICI ANA GREGORIČ
 VZGOJITELJICA POMOČNICA METKA MLAKAR
 ŠTEVILO OTROK  14
SKUPINA ZAJCI  zajec021
 STAROST KOMBINIRAN ODDELEK  (2-5)
 VZGOJITELJICA JOŽICA KAVŠEK

 VZGOJITELJICA POMOČNICA

SPREMLJEVALKA OTROKU ZA DODATNO POMOČ

 NINA GABER

VESNA VOVK

 ŠTEVILO OTROK  18
SKUPINA ČEBELICE čebelica, splet
STAROST HOMOGEN ODDELEK  (4-5)
VZGOJITELJICI ALENKA KORASA, ANDREJA MARJANOVIČ
VZGOJITELJICA POMOČNICA ANDREJA KRANJC
ŠTEVILO OTROK 22
SKUPINA PIKAPOLONICE pikapolonica029
STAROST HOMOGEN ODDELEK (5-6) 
VZGOJITELJICA BRANKA ROLIH FRANČIČ
VZGOJITELJICA POMOČNICA JOLANDA JANC
ŠTEVILO OTROK 23