POSTOPNO  ODPIRANJE  VRTCEV od 18. 5. 2020 dalje – OBVESTILO

Spoštovani starši!

Vlada RS je sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerimi postopoma odpravlja tudi omejitve na področju vrtcev.

Tako bomo z 18.5. 2020 ponovno odpri tudi vrata Vrtca Brusnice, vendar pod posebnimi pogoji in v skladu s priporočili Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), Nacionalnega inštituta za javno zdravje(NIJZ) in ostalih strokovnih institucij.

Kot ste že verjetno seznanjeni iz medijev, moramo poskrbeti za manjše skupine otrok (1. starostno obdobje – 8 otrok, 2. starostno obdobje – 10 otrok), zato nujno potrebujemo vaše sodelovanje.

Prosimo, da do torka, 12. 5. 2020, do 12.ure, sporočite ali boste svojega otroka vključili v vrtec na e – naslov alenka.korasa@ os-brusnice.si.

Ime in priimek otroka_____________________________, v skupini_________________ bo prihajal – a v vrtec od ponedeljka, 18. 5. 2020, dalje od ___________ure do ______________ure.

Prosimo vas, da nas obvestite tudi, če otroka ne boste več vključili v vrtec v času epidemije (navedite prosim časovno obdobje npr. teden dni, mesec dni, od kdaj do kdaj itd).

Za ponovno vključitev otroka v vrtec morate podpisati IZJAVO o zdravstvenem stanju vašega otroka, ki jo pošiljamo v priponki. Pozorno jo preberite, izpolnjeno in podpisano oddajte vzgojiteljici takrat, ko boste pripeljali otroka v vrtec. Brez podpisane izjave »Izjave staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenje COVID-19», otroka v vrtec ne bomo sprejeli.

V nadaljevanju vas tudi obveščamo, da je RSK (razširjeni strokovni kolegij) za pediatrijo, v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične klinike pripravil seznam otrok z zdravstvenimi omejitvami, katerim otrokom odsvetujejo vrnitev v vrtec. Prav tako odsvetujejo vrnitev v vrtec tudi tistim otrokom, ki prihajajo iz družin, kjer je drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve.

Sklep RSK z zdravstvenimi omejitvami vam pošiljamo v priponki.

V takih primerih vas prosimo, da se starši posvetujte se z izbranim osebnim zdravnikom o možnosti ponovnega vključevanja v vrtec.

Starši, ki vrtca za svojega otroka ne potrebujete, boste za ta čas oproščeni plačila.

Zaradi povsem drugačne organizacije dela vrtca bomo zelo hvaležni vašega hitrega odziva in predvsem samo tistih staršev po ponovni vključitvi svojega otroka v vrtec, ki varstvo resnično potrebuje, zaradi naših omejenih zmožnosti, kar so nam predpisali z navodili.

Vsa nadaljnja obvestila o organizaciji in protokolu o ponovnem vključevanju otroka v vrtec in pomembnih informacijah vas bomo obveščali preko naše spletne strani v prihodnjih dneh.

Starši natančno si preberite vse priponke in  razmislite o nujnosti ponovne vključitve otroka v vrtec v času razglasa epidemije.

Hvala za sodelovanje in ostanite zdravi.

Pomočnica ravnateljice v vrtcu Alenka Korasa

Ravnateljica Jasmina Hidek

 

Velike Brusnice, 11. 5. 2020

  1.  10033_Okrožnica postopno_odprtje_vrtci
  2. Sklep RSK 9998skleprskzapediatrijo8korespondencnaseja30042020
  3. Izjava izjavastarevzdravstvenostanje