Spoštovani,

starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, so za dneve odsotnosti iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Staršem se oprostitev plačila prizna, če vrtcu za otroka predložijo ODLOČBO o karanteni otroka. Odločbo o karanteni otroka pošljite na e-naslov: info@os-brusnice.si.

Lep pozdrav, pomočnica ravnateljice v vrtcu Alenka Korasa