Skoči na glavno vsebino

Naša vizija

SPODBUJANJE VESELJA V RAZISKOVANJU IN ODKRIVANJU VSEBIN ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

je vizija našega vrtca.

Naš namen je, da se vizija in prednostne naloge navezujejo na aktualne vsebine družbe in življenja ter na projekte, ki jih izvajamo v vrtcu in šoli.

P1120776

Vsako šolsko leto izberemo prednostne naloge, ki nam pomagajo, da celostno sledimo zastavljeni viziji. V šolskem letu 2023/24 smo izpostavili slednje:

  • smiselno vključevanje digitalne tehnologije v izvedbeni kurikulum vrtca in zagotavljanje prožnejših oblik učenja s pomočjo rabe digitalne tehnologije,
  • zagotavljanje spodbudne predbralne dejavnosti za razvoj govora, ki vključuje tudi razvoj grafomotorike in vidno zaznavanje,
  • razvijati otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad.

Vizijo uresničujemo skozi vse leto z izvajanjem pestrih programov in dejavnosti.

P1090317

Sadež, ki ga odtrgaš z drevesa, je najslajši.

P1090522

Pripravljamo zelenjavni prigrizek.

P1040268

Pozimi poskrbimo tudi za ptice.

P1030745

Sprehod v dežju …

P1060049

Poskrbimo za čisto okolje in pravilno razvrščanje odpadkov.

P1130477

Šport in zabava imata v našem vrtcu pomembno vlogo.

P1030082

Jesenske malice si otroci v naravi pripravijo kar sami.

Dostopnost