Naša vizija

ŽIVIMO ZDRAVO V ZDRAVEM OKOLJU

je vizija našega vrtca.

P1120776

Vsako šolsko leto izberemo prednostne naloge, ki nam pomagajo, da celostno sledimo zastavljeni viziji. Izbrali smo naslednje:

♦ spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave

♦ razvijanje aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja v povezavi s projekti: “Bralna pismenost”, bralna značka “Muca Copatarica pripoveduje” in “Rastoča knjiga”

♦ nadaljevanje izvajanja novih pristopov in načrtovanj dela v odnosu do naravoslovnih in matematičnih vsebin (vpeljevanje 2. gradnika).

Vizijo uresničujemo skozi vse leto z izvajanjem pestrih programov in dejavnosti.  S pomočjo fotografij vam skušamo prikazati nekaj utrinkov.

P1090317

Sadež, ki ga odtrgaš z drevesa, je najslajši.

P1090522

Pripravljamo zelenjavni prigrizek.

P1040268

Pozimi poskrbimo tudi za ptice.

P1030745

Sprehod v dežju …

P1060049

Poskrbimo za čisto okolje in pravilno razvrščanje odpadkov.

P1130477

Šport in zabava imata v našem vrtcu pomembno vlogo.

P1030082

Jesenske malice si otroci v naravi pripravijo kar sami.