Naša vizija

ŽIVIMO ZDRAVO V ZDRAVEM OKOLJU

je vizija našega vrtca.

P1120776

Vsako šolsko leto izberemo prednostne naloge, ki nam pomagajo, da celostno sledimo zastavljeni viziji. Izbrali smo  dve prednostni nalogi za šolsko leto 2021/22:

♦ nadaljevanje izvajanja novih pristopov in načrtovanj dela v odnosu do naravoslovnih in matematičnih vsebin  z vpeljevanjem vseh gradnikov v okviru projekta NA-MA-POTI

♦ izvajanje dejavnosti na področju finančne pismenosti po vertikali

llllll

Vizijo uresničujemo skozi vse leto z izvajanjem pestrih programov in dejavnosti.  S pomočjo fotografij vam skušamo prikazati nekaj utrinkov.

P1090317

Sadež, ki ga odtrgaš z drevesa, je najslajši.

P1090522

Pripravljamo zelenjavni prigrizek.

P1040268

Pozimi poskrbimo tudi za ptice.

P1030745

Sprehod v dežju …

P1060049

Poskrbimo za čisto okolje in pravilno razvrščanje odpadkov.

P1130477

Šport in zabava imata v našem vrtcu pomembno vlogo.

P1030082

Jesenske malice si otroci v naravi pripravijo kar sami.