Projekti

PROJEKTI V NAŠEM VRTCU
Sodelovanje v projektu vedno predstavlja svojevrsten izziv. Najprej izziv za vzgojitelja, ki se mora v prvi vrsti odločiti ali sodelovati ali ne, nato so tukaj izzivi za otroke, saj jim skozi dejavnosti ponujamo vedno nove možnosti za raziskovanje in odkrivanje življenja. In ker je že življenje samo eden največjih izzivov, smo se v našem malem vrtcu odločili v posameznih projektih sodelovati prav vsi.
aaaaaaaaaaaaaaa

ZDRAVJE V VRTCU
Projekt ZDRAVJE V VRTCU se je v šol. letu 2012/13 v sodelovanju Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, v našem vrtcu izvajal prvič. Vsebine  in način zdravega življenja so stalnica v našem vrtcu ves čas, čeprav vsako šolsko leto nismo v projekt aktivno vključeni. Rdeča nit aktivnosti  je: KAKO OHRANITI ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE. Namen vsebin pa je, da že v predšolskem obdobju otrokom približamo zdrav način življenja in jih usmerjamo, da si pridobijo izkušnje, stališča in vzorce za zdrav slog življenja.
P1090341

Zdrava prehrana ima v našem vrtcu pomembno vlogo.

P1100048

Poskrbimo za bivanje na svežem zraku v vseh letnih časih.

 P1200037

Čisto okolje in ohranjanje narave je pot do zdravja in dobrega počutja.

 

 

 

 

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA

Govor je eden od pomembnih sposobnosti za lažjo komunikacijo in vključevanje v skupino. V ta namen izvajamo v vrtcu projekt Muca copatarica pripoveduje. Osnovni namen projekta je spodbujanje otrok za poslušanje govora drugih in razvoj njegovega lastnega govora. V projektu sodelujejo vsi: vzgojitelji, otroci vrtca in starši. Vse podrobnosti o poteku predšolske bralne značke so predstavljene na prvem roditeljskem sestanku, kajti potek predšolske bralne značke Muca Copatarica pripoveduje poteka po določenih pravilih. Vsak petek si otroci iz knjižnega kotička izberejo poljubno knjigo in jo odnesejo domov. Starši knjigo preberejo in jo nato vrnejo. Otroci v vrtcu obnovijo vsebino knjige. Za uspešno opravljene naloge prejmejo otroci ob koncu leta priznanje.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

P1150516               P1150493
aaaaaaaaaaaaaaaaa 
Pogoji za osvojitev priznanja so naslednji:
  • najstarejši otroci (4 – 6 let), obnovijo tri knjige in skupaj s starši izdelajo izdelek,
  • srednja skupina (2 – 4 let), obnovijo dve knjigi in izdelajo izdelek,
  • najmlajši otroci (1 – 3 let), izdelajo izdelek skupaj s starši.

Ob zaključku bralne značke vse izdelke razstavimo v mesecu juniju, ko se v Brusnicah praznuje Praznik češenj. Med šolskim letom so razpisani razni projekti, v katere se vključimo glede na interes vzgojiteljic in otrok!!

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

BRALNA PISMENOST

Projekt z naslovom Bralna pismenost poteka preko Zavoda RS za šolstvo Novo mesto. V projekt so vključene vse starostne skupine vrtca. Namen projekta je osveščati starše o pomenu branja otrokom, spodbuditi veselje do branja oziroma poslušanja pravljic in spodbuditi družinsko branje.
 
 lllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllll
 
 
RASTOČA KNJIGA
V šolskem letu 2017/18, smo v vrtcu pričeli z vseslovenskim, večletnim projektom “RASTOČA KNJIGA”, ki temelji na razmišljanju in poudarjanju vizije o pomenu bralne kulture za vse generacije. Gre za nadgradnjo predšolske bralne značke in bralne pismenosti, ki v vrtcu potekata že nekaj let. Omenjeni projekt je velik predvsem v plemenitem smislu, saj Slovence združuje. Ker je njegov osnovni m namen povezovanje, smo se v vrtcu Brusnice združile vse skupine med seboj.  Vsebinsko izvajanje projekta po skupinah poteka različno, prilagojeno starostni strukturi otrok.