Skoči na glavno vsebino

Obogatitveni program

OBOGATITVENI PROGRAMI

Gre za vsebine, ki dopolnjujejo osnovni program po kurikulu. Nekatere od vsebin spadajo pod nadstandardni program in so plačljive. Tu niso vključeni vsi varovanci vrtca, odvisno od njihove starosti in interesa. Vsako leto se vsi bodoči prvošolci udeležijo plavalnega tečaja. Izvajalec programa je Agencija za šport Novo mesto. Gre za program “Odpravljanje plavalne nepismenosti”, ki se je z Zakonom o športu in Nacionalnem programom športa preimenoval v interesni program “Naučimo se plavati” in poteka v Sloveniji od leta 1994/95.  Agencija za šport Novo mesto organizira tudi “Mini olimpijado”. Športna prireditev je namenjena predšolskim otrokom pred vstopom v šolo in poteka na Stadionu Portoval v Novem mestu, kjer se otroci preizkusijo v zanimivih športnih vsebinah, prilagojenih njihovi starosti in zmogljivostim. Prireditev se začne s svečano otvoritvijo, z namenom, da otroci spoznavajo tudi olimpijske simbole in olimpijski duh.

P1050053

Image0024 Image0014

ANGLEŠKI JEZIK

Izkušnja učenja tujega jezika ima v predšolskem obdobju pomembno vlogo. Tako smo se v našem vrtcu odločili, da ponudimo možnost spoznavanja tujega jezika vsem otrokom v starejši starostni skupini, v skupini Pikapolonic.

P1150445 P1150453
 PEVSKI ZBOR

Kdor poje, slabo ne misli pravi slovenski pregovor. V našem vrtcu radi in veliko prepevamo. Skrbimo, da ohranjamo ljudsko izročilo in igrivost pesmic za otroke. Tu ima pomembno vlogo vzg. Branka Rolih Frančič , ki vodi pevski zbor v našem vrtcu.  Pevski zbor sodeluje na različnih prireditvah v vrtcu in OŠ. V šolskem letu 2015/16 smo se prvič udeležili revije pevskih zborov za predšolske otroke v Novem mestu.

  DSC_0449  DSC_0461

 ŠPORTNI PROGRAM “MALI SONČEK”

Zavod za šport RS Planica je v šolskem letu 2011/12 vodil pilotni gibalno/športni program MALI SONČEK. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Priporoča se, da otroci  predelajo vse štiri  stopnje oziroma celoten program. Tako smo se v našem vrtcu odločili, da se prav vse skupine vključimo v program MALI SONČEK. Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti in je sestavljen iz štirih stopenj:

  • Mali sonček – MODRI: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  • Mali sonček – ZELENI: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  • Mali sonček – ORANŽNI: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  • Mali sonček – RUMENI: za otroke od 5. do 6. leta starosti

P1110444 P1040652

 VRTEC V NARAVI
V sodelovanju z Cšod – dom Lipa – Center šolskih in obšolskih dejavnosti V v Črmošnjicah, smo v šolskem letu 2015/16 prvič organizirali vrtec v naravi izven domačega okolja. Namenjeno je otrokom starosti 5-6 let. Namen dejavnosti vrtca v naravi je razvijanje otrokove samostojnosti, spoznavanje tamkajšnjega okolja, žive in nežive narave in gibanje na prostem, ki je povezano z različnimi športnimi aktivnostmi z rekviziti in brez, s poudarkom na tistih dejavnostih, ki niso v programu vrtca in so primerni za letni čas bivanja. Vrtec v naravi je plačljiv, cena pa je odvisna od števila prijavljenih, celotne organizacije ter dodane vsebine. Odziv je bil dober, tako smo se odločili, da tudi v  tem šolskem letu nadaljujemo s tovrstno obliko druženja in izvajanja omenjenih dejavnosti.
DODATNI PROGRAMI

Dodatni programi enako pripomorejo k obogatitvi osnovnega programa predšolske vzgoje. Razlika je le v tem, da niso obvezni za vse otroke in se plačajo dodatno. Starši se glede na ponudbo prijavijo na izbran program in stroške plačajo po položnici. Z namenom, da razvijamo otrokov govorni razvoj, bogatimo besedni zaklad in omogočamo spoznavanje različnih umetniških zvrsti, se v našem vrtcu izvaja celoletni LUTKOVNI ABONMA že več let. Poskrbimo, da je izbor predstav pester in kakovosten. Ponudba ostalih programov se vsako leto spreminja in je odvisna od ponudbe zunanjih organizacij ter interesa staršev. Vsako šolsko leto načrtujemo izvedbo raznovrstnih dodatnih programov: športne urice, plesne urice, tečaj rolanja, drsanja, smučarski tečaj…, odvisno od ponudbe, interesa in vremenskih razmer.

P1140971 P1130022

 

Dostopnost