Skoči na glavno vsebino

Obveznosti staršev do vrtca

Obveznosti staršev do vrtca so sledeče:

  • pred vstopom v vrtec pridobite zdravniško potrdilo za otroka,
  • spoštujete sprejete dogovore in naš poslovalni čas,
  • v vrtec pripeljete zdravega otroka,
  • v primeru ugotovljene nalezljive bolezni takoj obvestite vzgojitelja skupine ali odgovornega delavca v enoti,
  • redno poravnate finančne obveznosti za opravljene storitve,
  • pravočasno (do 15 .v mesecu) odjavite otroka, ko vrtca ne boste potrebovali, starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni skupni odsotnosti v obdobju junij – september rezervirati mesto v izbrani skupini, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila. O odsotnosti obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
  • upoštevate zakonsko določeno dolžino bivanja otrok v vrtcu, otrok je v vrtcu največ 9 ur- vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se obračuna v vrednosti 2 €, to velja tudi za vsako začeto uro prisotnosti otroka v vrtcu po poslovalnem času,
  • pravočasno oddate vlogo za znižano plačilo vrtca,
  • zagotovite spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca, spremljevalci so lahko osebe, starejše od 14 let,
  • vsaka skupina na 1. roditeljskem sestanku izbere predstavnika v svet staršev, od skupaj petih članov iz vsake skupine, pa se izbere enega, ki vrtec zastopa še v svetu šole.
Dostopnost